Guldsmeder - Fakta och information om Juvelerare och Guldsmeder
Sälja guld till en juvelerare

Juvelerare

Om du har guldsmycken som du inte använder kan du sälja detta guld till en juvelerare. Fördelen med att sälja gamla guldsmycken till en juvelerare eller guldsmed istället för att sälja guldet till en guldhandlare är att du dels kan få bra betalt för guldet men även rabatt om du köper ett guldsmycke.

Du kan också den juveleraren göra om eller anpassa ett gammalt smycke som du ärvt av en släkting vilket gör att känslan av arvegodset finns kvar. En anledning till att juveleraren kan betala bättre för dina guldsmycken är att han inte kommer behöva sälja guldet vidare och inte heller behöver köpa nytt guld för att tillverka nya guldsmycken.Andra sätt att sälja guld

Juvelerare

Beroende på världsmarknadspriset på guld så varierar antalet aktörer som köper och säljer guld. När guldpriset går uppåt finns det många som vill köpa ditt guld men när guldpriset dalar försvinner också lycksökarna på marknaden men då blir de seriösa juvelerarna kvar. Det olika aktörer som kan tänka sig köpa ditt guld är:

  • Guldföretag som köper guldet som du skickar in som brev i en förbeställd påse. Kritik har kommit mot dessa aktörer att de fuskar med vikt, karathalt och värdering av guldföremålen eftersom du har svårt att kontroller dem.
  • Pantbanker som egentligen lånar dig pengar med guldet som säkerhet. Du får inte maximalt betalt men du kan hämta ut guldet inom 3 månader om du ångrat dig.
  • Guldsmeder som gärna köper ditt guld
  • Juvelerare naturligtvis.