Guldsmeder - Fakta och information om Juvelerare och Guldsmeder


Att bli juvelerare

Det finns inga rena juvelerarutbildningar i Sverige och titeln juvelerare eller guldsmed är inte heller skyddad i lagen. För att bli juvelerare är en bra grund att utbilda sig till guldsmed. Mer om att utbilda sig till juvelerare och juvelerarutbildningar finns på:

Juvelerare


Guldsmedsgesäll och guldsmedsmästare

Juvelerare

Efter avslutad utbildning, lärlingsutbildning och praktik kan du som guldsmed genomgå ett gesällprov för att erhålla ett gesällbrev som bevis på din yrkesskicklighet. Detta sker normalt 3-4 år efter utbildningen påbörjats.

När du arbetat i omkring 10 år som guldsmed har du möjlighet att bli guldsmedsmästare och erhålla ett mästarbrev. För att få detta måste du kunna visa prov på stor yrkesskicklighet och kunna driva ett företag.

Arbeta som juvelerare

Arbetsmarknaden för juvelerare och guldsmeder är relativt begränsad. Det finns knappt tusen juvelerare, guldsmeder och silversmeder i Sverige.

De flesta juvelerarna och guldsmederna är egenföretagare som driver en egen juvelerarbutik eller guldsmedesaffär.